amt-metriks_random_02.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

INKOLAB


 

Aparati INKOLAB Zagreb su ručne izrade. Pri izradi se koriste profesionalni alati i oprema - najnovia tehnologija pri predobradi i  obradi inox limova i profila. Zahvaljujući usavršenom stručnom osoblju te modernim i tehnološki naprednim alatima kvaliteta izrade same konstrukcije aparata je daleko kvalitetnija od strane i domaće konkurencije. Posebnost ručne izrade je kvalitetnija kontrola ispravnosti aparata, bolja izvedba zakona tj. principa fizike-hemije rada samoga aparata (svakoga pojedinačno) sa trenutnim ispitivanjima u našem laboratoriju što prilikom automatizovane tračne proizvodnje nije slučaj te svaki konstrukcijski pomak - nedostatak rezultira nekvalitetnom izvedbom određenog zakona fizike-hemije što može imati štetnih posljedica za okolinu a i sami aparat.

 

Npr. Sterilizator-sušionik sa konstrukcijskim pomakom od 0,5 mm unutar glavne konstrukcije aparata, gubi 15 % zraka ukupnog kapaciteta u minuti što rezultira češćim paljenjem grijača - veći trošak struje - veče mogučnosti da dođe do brzoga pregaranja grijača - mogučnost izbijanja požara ukoliko je aparat u neadekvatnoj (vatrolabilnoj) okolini zbog samoga zagrijavanja aparata….

 

U ponudi imamo preko 250 različitih proizvoda od standardnih do specijalnih medicinskih i laboratorijskih aparata rađenih po posebnim zahtjevima ( glavne dimenzije, tehničke karakteristike, vanjski izgled, prilagodba prema već postojećim elementima . . . ) naših klijenata koji od svojih aparata zahijevaju više . . .

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba