amt-metriks_random_03.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

SÄKAPHEN PASTA i SÄKAPHEN MAST 81

Opšti i tehnički podatci

 

SÄKAPHEN – PASTA ZA ČIŠĆENJE

Sredstvo za čišćenje sa silikonskom zažtitom, za sve vrste visokonaponskih izolatora.

SÄKA – pasta za čišćenje je vrlo učinkovito sredstvo i kod najvećih onečišćenja, lako i brzo čisti bez oštećenja glazure porculanskog izolatora.
Istovremeno korištenjem ovog postupka daje tretiranoj površini zaštitni silikonski film koji odbija vodu i prašinu, te ima dugotrajan zažtitni učinak.

SÄKA – pasta za čišćenje je razvijena na osnovi višegodišnjih pokusa. U većini slučaja dovoljno je jednokratna obrada porculanskog izolatora da bi se postigla potpuno čista
površina, bez obzira na vrstu atmosferskog onečišćenja. U slučaju da prilikom lakiranja visokonaponskih stupova padnu kapljice boje na površinu porculanskog izolatora, može se ovom pastom površina potpuno očistiti.

Pravilnim postupkom vrlo se jednostavno i lako očisti porculanski izolator. Sa površine izolatora mora se predhodno krpom odstraniti prašina. Premazati površinu izolatora sa
SÄKA – pastom za čišćenje, i krpom ispolirati izolator. Ovako obrađena površina poprima silikonski zaštitni film, koji dugotrajno odbija vodu i nečistoću iz zraka.

SÄKAPHEN – SILIKONSKA MAST 81

Stvara vodootporni sloj, otpornost na eroziju kod visokonaponskih porculanskih izolatora od – 40ºC do + 200º C.

U područiju gdje su velika onečišćenja preporučuje se nakon čišćenja izolatora na površinu dodatno nanijeti sloj SÄKA- SILIKONSKU MAST 81 debljine oko 0,3 mm, kako bi se na duže vrijeme osigurala zaštita od električkog iskrenja /proboja i nezgoda na vodovima.

Ova, na osnovu višegodišnjeg ispitivanja razvijena SÄKA-SILIKONSKA MAST 81 je  transparentna, neotrovna substanca u obliku paste izrađena na bazi čistog methylpolisiloxana određenog viskoziteta, malih količina anorganskih sredstava za skrućivanje i svojstvom odgovarajuće podešenosti za vrlo dobro razmazivanje po površini, tj. stvaranje jednolike debljine sloja nakon razmazivanja.

Zaštitni sloj u temperaturnom području od -40ºC do +200ºC zadržava trajna svojstva i ne nastaju bitne promjene navedenih karakteristika.

SÄKA-SILIKONSKA MAST 81 vrlo je otporna na vodu, ne rastvara se u vodi, a pod
uticajem ne mijenja svojstvo. Ne oštećuje metale, plastiku, staklo i keramiku.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća kod 20ºC : oko 1 g/cm3
Faktor dijelektričkog gubitka tar
Plamište : > 300ºC
6 kod 20ºC : ispod 0,002.
Kapljište : do 220ºC nema kapljenja
( od 220ºC počinje kapljenje )                     
Otpornost na proboj kod 50 Hz i 20ºC:
oko 100 KV/cm
Kiselost : oko 0.5                                          
Sadržaj pepela :33%
Dijelektrička konstanta Є
 
Ledište : oko -40˚C
otprilike 3.0 kod 50 Hz i 20ºC                    
Gubitak težine nakon 30 sati   
Specif. otpor : ç 20ºC = 10 Ω/cm                  
zagrijavanja kod 200˚C ispod 3%.

 

ISPORUKA

SÄKA-PASTA ZA ČIŠĆENJE I SÄKA-SILIKONSKA MAST 81 isporučuje se u plastičnojtubi, à 750gr. sa ušicama za vješanje o pojas ili stup.

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba